Hoe inspireer, informeer en betrek je iedereen bij je wetenschap?

Inclusieve wetenschapscommunicatie - 14 februari

In deze duolezing vertelt Hanne Tytgat van Ekoli vzw hoe ze kwetsbare kinderen al jaren bereikt met wetenschap, en hoe dat leidt tot een inclusief wetenschapsfestival in april. Daarnaast legt Tom Seymoens van Mediawijs uit hoe groot digitale kwetsbaarheid is in onze streek, en hoe je daarmee kan omgaan.

The impact of Science Communication

Ward Peeters (IMPACTLAB) - 14 maart

How do you know whether you have reached your goals when engaging in science communication? And whether you succeeded in reaching the kind of people that you wanted to reach? In this talk, Dr. Ward Peeters (IMPACTLAB) will dive deeper into the ways we can measure the impact of our scicomm activities and the tools we can use to improve our strategies.

Too eager to wait?

No worries! You can check out the recordings of and blogs about our past lectures.